Czym są nowe media? Wyznacznikiem przemian jest TV, a n.m. to techniki pozyskiwania, utrwalania, przetwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazu wynalezione i wprowadzone do użytku później od TV. Nowe media pozwalają na pełniejsze oraz „nietradycyjne” (wymagające aktywności odbiorcy) wykorzystanie urządzeń elektronicznych.

Cechy nowych mediów: Interaktywność: współczynnik reakcji na ofertę nadawcy ze strony użytkownika Obecność społeczna (socjalność): poczucie osobistego kontaktu z innymi Bogactwo mediów: stopień redukcji niejednoznaczności, liczba wskazówek, angażowanie zmysłów i większa osobistość Autonomia: stopień niezależności od źródła i jego kontroli Ludyczność: źródło rozrywki, a nie użyteczności Prywatność Personalizacja: stopień unikalności i personalizacji przekazu.

Nowe media towarzyszą nam codziennie- chociażby korzystając z portali społecznościowych.